«Με το καλό να κάνουμε και τα εγκαίνια» (video)

«Με το καλό να κάνουμε και τα εγκαίνια» (video)

Ο Πατέρας Τιμόθεος άγιασε την πρώτη πλάκα του κτιρίου των Μουσείου της «Αγιά Σοφιάς» και με την ολοκλήρωση της τελετής τόνισε το εξής «με το καλό να κάνουμε και τα εγκαίνια».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *