Στον Μελισσανίδη και επίσημα η Ναυτεμπορική

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι οριστικά ο νέος ιδιοκτήτης του συγκροτήματος της «Ναυτεμπορικής».

Στα χέρια του ισχυρού άνδρα της ΑΕΚ περνάει και επίσημα το ιστορικό εκδοτικό συγκρότημα, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, το οποίο επικύρωσε την πώληση της ειδικής διαχείρισης στην εταιρεία Zofrank Holdings CO Limited, συμφερόντων Δημήτρη Μελισσανίδη, η οποία έγινε τον Απρίλιο του 2021.

Ακόμη, με άλλη απόφαση του Πρωτοδικείου, επικυρώθηκε και η πώληση των ακινήτων της εκδοτικής εταιρείας στην Cairo Estate III Κτηματική, όπως σημειώνουν οι “typologies”. Μετά την επικύρωση αυτή οι εργαζόμενοι στο συγκρότημα θα απολυθούν και η νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία θα αναλάβει την έκδοση της εφημερίδας και της ηλεκτρονικής έκδοσης.

Σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι οι εργαζόμενοι της «Ναυτεμπορικής» θα λάβουν πλήρη αποζημίωση μετά την τροπολογία Σταϊκούρα, που ενέταξε στα προαπαιτούμενα και τις αποζημιώσεις απόλυσης στις υπό πτώχευση εταιρείες. Το ποσό των 7 εκατ. ευρώ που πρόσφερε η εταιρεία του Δημήτρη Μελισσανίδη είναι επαρκές για την πληρωμή των αποζημιώσεων των εργαζομένων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *