Τηλεοπτικά: Κίνδυνος 8 εκατ. ευρώ για την ΠΑΕ Ολυμπιακός αν δεν μπει στην κεντρική διαχείριση

Στον Ολυμπιακό γίνεται προσπάθεια να ανατραπεί η απόφαση στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Κι αυτό γιατί η ομάδα που δεν θα συμμετάσχει, κινδυνεύει με πολύ υψηλή ρήτρα, που φτάνει στα 8 εκατ. ευρώ ανά σεζόν.

Συγκεκριμένα η σχετική διάταξη αναφέρει πως: “Σε περίπτωση που κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου, ΠΑΕ-μέλος του συνεταιρισμού συνάψει αυτελή σύμβαση… με τρίτο πρόσωπο για την αγωνιστική περίοδο ή κάθε επόμενη αυτής, τότε η εν λόγω ΠΑΕ-μέλος δεν θα χάνει την ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού αλλά θα καταπίπτει εις βάρος της και υπέρ του συνεταιρισμού ποινική ρήτρα ποσού οκτώ εκατ. (8.000.000) ευρώ ανά αγωνιστική περίοδο για την οποία συνήφθη η ως άνω αυτελής σύμβαση”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *